2011 KAZILARI

SOLİ POMPEİOPOLİS 2011 KAZILARI

 

Soli Pompeiopolis Kazıları 2011 yılında Soli Höyük ve Roma Sütunlu Caddesinde 1 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında toplam 35 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Sütunlu caddedeki kazılar, güney uçta restore edilecek yaklaşık 1000 metrekarelik alanın hemen kuzeyindeki B9, C9, D9, E7, E8, E9 ve E10 plan karelerinde başlatılarak güney uçtaki restorasyon çalışmaları ile birlikte yürütülmüştür (Resim 1). Bu plan karelerdeki kazıların amacı ileride yapılması planlanan yeni restorasyon sürecine yöneliktir. Kazılar sonucunda güneydeki Roma dükkanlarının devamı niteliğinde bir mekanın güneyinde ve daha üst seviyede:

1.      Doğu portikoyu doğu-batı doğrultusunda kesen Bizans Dönemi su kanalına;

2.      Altında ise yaklaşık 3. 5 metre derine inen Roma Dönemi rögarına;

3.      Rögarın kuzey kenarında da rögara bitişik yapılmış, rögarın kuzey duvarını bir eşik oluşturarak tahrip eden bir ocağa rastlanmıştır.

 

Resim 1

Rögar ile ocağın bu rögarın yapımından daha geç bir dönemde işlevsel olarak birbirleriyle ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. Roma rögarı olasılıkla bu dönemde altta tahrip edilen Helenistik tabakanın buluntularının atıldığı çöplük olarak kullanılmıştır. Bu nedenle ocak çevresinde ve rögar içinde İ. Ö. 3-1. yüzyıla tarihlenen farklı tipte birçok mutfak malzemesi ile minyatür adak eşyaları açığa çıkmıştır. Rögardan çıkarılan çeşitli kaplar ve diğer buluntular aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir :

1.Lagynoi

2.Olpeler (Resim 2)

3. Kalıp yapımı kaseler

4. Amphoriskoslar (Resim 2)

5. Kandiller (Resim 2-3)

6. Unguentaria

7. Sikkeler

8. Figürin (üzerinde bir çift amphora taşıyan dört ayaklı bir hayvan-adak heykelciği?),

9. Havan (mortarium) ile havaneli (pestillum),

10. Dokuma ağırlıkları ve ağırşaklar

 

Resim 2

 

Resim 3

Rögardan çıkan müzelik değerde 38 adet eser Mersin Müzesine teslim edilmiştir. Bu Helenistik kap repertuvarı, Pompeiopolis Sütunlu Caddesinin Roma Dönemi öncesi kesintisiz kullanımına ilişkin kanıtları göstermesi bakımından önemlidir. Bu buluntulara göre, Pompeiopolis’in Helenistik Dönemde de etkin bir liman kenti olduğu anlaşılmaktadır.

 

 Soli Höyük 2011 kazıları Arkaik Teras çevresinde sürdürülmüştür (Resim 4). Arkaik Teras mekanları doğuya bakan birbirine bitişik odalardan oluşan bir mimari komplekstir. Soli’de İ.Ö.7. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren Geç Arkaik Döneme kadar kesintisiz yerleşim söz konusudur. Soli’nin kolonizasyon dönemine [Strabon (14,5,8)’e göre Rodos Lindos kolonisi olarak İ.Ö. 7-6.yüzyıl] tarihlenen bu teras, arkeolojik olarak Soli’nin Doğu Grek ve Kıbrıs ile olan koloni-apoikia ya da ticari ilişkilerinin varlığını göstermektedir. Tarihsel olarak da Soli’nin kuruluşunu Solon’la bağlantılı gören Diogenes Laertios (Solon 1, 51)’un belirttiği gibi, Atinalı devlet adamı Solon’un (İ.Ö. 640-559) Kilikia’da yaşadığı (soloikizein) dönemi işaret etmektedir. Bu dönem buluntuları arasında 2009 yılında bir parçası bulunan fikellura stili kraterin birleşen birkaç parçası daha (Resim 5), pişmiş toprak çatı kaplama levhaları (Resim 6), lekythos (Resim 7) vb. önemli buluntular arasındadır. Soli teras mekanları, Arkaik Dönemde mimari olarak şimdiye kadar Kilikia’da açığa çıkarılmış en belirgin akropol yapılarıdır.  

 

Resim 4

 

 

Resim 5

Resim 6

 

Resim 7

 

 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mersin Valiliği ve Mezitli Belediyesi’nin desteğiyle sürdürülen Soli Pompeiopolis Kazıları’nda 2011 yılında olan en önemli gelişme, Sütunlu Cadde’nin güney ucunun restorasyonunun başlatılmış olmasıdır (Resim 8). Proje karşılıklı yedişer toplam ondört sütunun ayağa kaldırılmasıyla 2012 yılında bitirilecektir (Resim 9). 2011 yılında Sütunlu Caddenin güney ucu, Liman ile 2010 yılında açığa çıkarılan Erken Bizans Dönemi küçük kilisenin üç boyutlu canlandırması tamamlanmıştır (Resim 9-11).

 

Resim 8

Resim 9

Resim 10

Resim 11

 PDF olarak görüntülemek için tıklayınız. 


 1348569061.pdf